O projekcie

E- usługa „zaprojektuj oświetlenie” powstała dzięki realizacji projektu „Zaprojektuj oświetlenie - innowacyjny portal do samodzielnego projektowania oświetlenia”.

Projekt na postawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POIG.08.01.00-30-264/13-00 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Pobierz regulamin